Vaak Gestelde Vragen

Deze paragraaf gaat over twee onderwerpen:


Wat zijn Vaak Gestelde Vragen

"Vaak Gestelde Vragen" (FAQs) zijn een aantal documenten die vragen en antwoorden bevatten, over en voor een specifiek onderwerp. Kies Usenet FAQs als je meer wilt weten over FAQs in het algemeen.
Kies FAQ-List voor een alphabetische lijst van alle FAQs.
Kies: De site van Russ Allbery of kies direct: Faqs en Documentatie om meer te leren over FAQ's en Usenet.


De mening van de schrijver

Uw schrijver staat achter het idee van FAQs. Hij heeft echter een aantal bezwaren en opmerkingen.
In de rest van deze bladzijde word met FAQ bedoeld een gedetailleerde beschrijving van een onderwerp bestaande uit: een inhoud, paragrafen, text, formules en figuren.
Met vraag word bedoeld een opmerking of commentaar over een onderdeel van een FAQ, dat iets niet duidelijk of fout is, met de bedoeling dat de FAQ veranderd moet worden. Dit noemen we een vraag van het eerste niveau. Kommentaar van het tweede niveau is een opmerking over een vraag van het eerste niveau.

De kwaliteit van de FAQ's moet zodanig zijn, dat, als een student bij een examen het antwoord geeft dat staat in een FAQ, dan moet dat antwoord ook als juist worden aangemerkt.


Feedback

Geen
Gemaakt: 19 September 1996
Aangepast: 6 januarie 2002

Terug naar mijn start pagina: Inhoud van Dit Document