Euro levert weinig op maar je kan er niet uit

Literatuur

Dit document bespreekt het artikel Euro levert weinig op maar je kan er niet uit in de Telegraaf van 17 Mei 2014
Voor meer recensies in de Telegraaf en NRC kies dit Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis
Het artikel in de Telegraaf gaat over een interview met Coen Teulings van het Centraal Planbureau. "Muntunie is nog lang niet af"

In het begin van het artikel staat:

Maar de crisis is toch voorbij?
Als je de werkloosheid in Europa omlaag wilt krijgen zul je een groei van minimaal 2.5% moeten hebben.
Het is altijd lastig wat men met groei bedoelt.
In mijn optiek is er een lineaire relatie tussen groei (toename produktie en services) en werkloosheid aangenomen dat de mate van automatisering gelijk blijft. Het grote probleem is dat dit niet in alle landen van Europa gelijk is. Als de gemiddelde groei nul kan hij toch in bepaalde landen toenemen en in andere landen afnemen.
Moet de ECB in actie komen om de economie te stimuleren.
De ECB zoekt geleidelijk aan de politieke ruimte om op te treden. Dergelijke operaties worden door de ECB zeer gedegen voorbereid om zeker te zijn dat ze voldoende steun uit Duitsland krijgt.
Maw niet alle landen zijn gelijk. Dit lijkt de realiteit. Als er natuurlijk kapitaal overdracht moet plaatsen van uit Duitsland naar bijvoorbeeld de zuidelike landen dan lijkt mij zo een onderzoek zinvol.
Dat de ECB zo in een politiek vaarwater terecht is gekomen is gevaarlijk. Dat vertraagt het optreden en daarmee de groei in Europa.
De ECB is in zekere zin een overkoepelende organistatie (overleg oorgaan) van alle Centrale Banken van Europa, die ieder een duidelijke link hebben met de politiek van het land van herkomst. Maw de ECB heeft dat ook, alleen zijn de mogelijkheden veel geringer en wat zij zou willen doen veel complexer.
Dat de ECB zonder deze politieke verantwoording de groei in Europa kan beinvloeden in positieve zin vraagt een duidelijke uitleg.
Hoe groot is het gevaar
Er is geen balans tussen besparingen en investeringen. Om de investeringsbereidheid aan te jagen zou de rente verder omlaag moeten, maar die is al bijna nul.
De belangrijkste reden van lage investeringen is de kans op succes binnen Europa. De belangrijkste reden is de hoge mate van concurentie binnen Europa en ook naar buiten van Europa.
Deze opmerking vraagt ook een duidige definitie van wat zijn besparingen. In feite is het al het geld dat op de bank staat en dit bedrag is constant.
De enige manier waarop nu een evenwicht tussen investeringen en besparingen kan worden bereikt is een krimp van de economie.


Nabespreking




Geschreven: 22 Mei 2014

Terug naar mijn start pagina: Inhoud van dit document