Virus

Vraag 1:

Hoe kunnen wij de virus probleem oplossen?


Inleiding en Doel

Omdat ik veelvuldig van de gebruikersgroep news:alt.comp.virus gebuik maak, weet ik hoe ernstig het virus probleem is. Iedere dag zijn er nieuwe. De vraag komt direct op: Kunnen wij het virus probleem oplossen. Volgens mij is het mogelijk, echter wij moeten een zekere prijs daarvoor betalen.

Een deel van het probleem is dat het de lezers van deze nieuwsgroep niet is toegestaan om virussen in detail ter discussie te stellen. Volgens mij dat is verkeerd. Volgens mij er is niets verkeerd om uit te leggen wat een virus is. Wat verkeerd is om een virus te schrijven. Het is verkeerd om een programma te wijzijgen, zodanig dat je er dingen aantoevoegt die niet door de oorspronkelijke makers van het programma bedoelt zijn.
Uitleggen hoe een virus werkt helpt iedereen in het algemeen om te weten en te begrijpen wat een virus doet, hoe je kunt voorkomen dat een virus zijn dodelijke taken uitvoerd en in het geval dat je toch een virus hebt gehad om de schade optelossen die het virus veroorzaakt heeft. Op die manier weet je hoe virusses currently operate, je kan studeren how zij veranderen, voorspellen what zij could do in the future en take protective actions.


Beschrijving

Als je virusses ter discusie wilt stellen dan moet je eerst defineren wat een virus is. Volgens mij er zijn twee verschillende soorten: Alleen the tweede soort zijn onderwerp ter discussie.

A virus programma voert twee taken uit:

Reproductie maakt gebruik van twee strategien: diskettes or e-mail.


Antwoord deel 1

Volgens mij

De eerste regel maakt het programma to create bestanden en directories relative to their own directory in welke zij reside i.e. in their child or offspring directories. Dat betekend programs should by preference alleen use relative disc addressing en niet absolute disc addressing.

Most application programs under Windows 98 (Mij ?) already follow beide regels. All Programs, Visual Basic scripts, Java scripts en Macros should follow beide regels.

The operating system itself should be een exception.


Antwoord deel 2

Microsoft should supply the above feature as een option in its Operating Systems (Limited Edition).
Volgens mij many people will benefit of het excists.


Gedachten

Een current strategy to protect yourself tegen macros is the following: Do niet execute programs (macros) from unreliable (niet trusted) sources.
Volgens mij such a strategy is niet very pratically on the long run (Currently, without any modification to the Operating System, het is een of the best). Volgens mij the operating system should give the user a zeker amount of build in protection. Mijn suggestion does dat.

Wanneer je go to the URL http://16ton.com/htg/consp2.htm the following message is displayed:
"Je should be aware dat any bestand je download from the network could contain malicious programma code (application) or scripting language (documents). Simply viewing the inhoud of these bestanden could be dangerous. Take precautions: do niet download anything from a site dat je do niet trust. Zijn je zeker je want to continue ?"

Er zijn 15 programs beschikbaar of dit home bladzijde. Zie Programma Implementation voor details. As deel of download infomation I have added the following warning: "Je have to trust the owner voor dat". I wish dat the Operating System would be responsible voor dit security risk en dat trust would niet be een issue.

A tweede type of strategy is to install Anti Virus (AV) software. The probleem met AV software is dat het requires continuous updates. Mijn suggestion makes je less dependent on AV software. I kan niet quarantee dat het solves all the problems.

A different strategy to oplossen the virus probleem is more severe punishment voor the people who make those virusses. Volgens mij dat deterrent will niet werk as a general world wide solution.

A different strategy is education. Een current mening is dat het zijn alleen the lonely kids who schrijven computer virus programs. All education is good en eduction about how to behave is worthwhile (voor everyone of all ages). Echter telling someone dat het is bad to schrijven a virus I do niet denken will oplossen the probleem.

The Love Letter virus contains many different delen en functions. Each of those delen is belangrijk en worthwhile knowing voor any programmer, because het kan be usefull voor his normal day by day werk. Het is the combination of those functions dat make het dangerous.

The price voor mijn suggestion is less flexibility. Dat is a slight disadvantage. Voor mij does disadvantages outperform the major advantage: More security


Feedback

Geen


Feedback Form

Answering each of the following questions is een option.
 1. Eerste name:
 2. Last Name:
 3. E-mail:
 4. Virus vraag 1:
  Do je agree, met the proposed solution regel 1? (Verboden te schrijven in de ouder directory)
 5. Virus vraag 2:
  Do je agree, met the proposed solution regel 2? (All downloaded bestanden eerste stored to disk)
 6. Virus vraag 3:
  Ben je het er mee eens, dat Micro Soft moet uitkomen met een "Limited Edition" ?
Once je have answered all the questions, click on the knop.

Of je would like to start over again, click on the knop.


Gemaakt: 29 October 2000

Terug naar mijn home page Inhoud of Dit Document