Banken in Nederland en Duitsland zwakst

Literatuur

Dit document bespreekt het artikel "Banken in Nederland en Duitsland zwakst"in de Telegraaf van 3 december 2013
Voor meer recensies in de Telegraaf kies dit Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis
Het artikel in de Telegraaf heeft de ondertitel:
Dwing tot ophalen van Extra kapitaal. Dat zegt de Leuvense Hoogleraar Paul de Grauwe.
Waarom hebben hoogleraren niet jaren eerder aan de bel getrokken toen de kapitalisatie wel het niveau had dat men nu wenst?
Zie ook het artikel: Dwing banken tot groter buffer
Wat blijkt? Hoe hoger de rente (en dus hoe zwakker het land) hoe meer vermogen de banken hebben.
Maar wil dat ook zeggen dat die banken gezond zijn. Het gaat hier vooral om banken in landen met een grote staatsschuld.
Landen als Griekenland en Spanje hebben hun banken via overheidsinjecties flink verstevigd met behulp van de eurozone.
Maar moeten die banken dat geld niet terugbetalen?
In de Telegraaf van 4 december kun je lezen dat de Grieken miljarden aan leningen gekregen hebben.
Volgens de internationale normen moeten banken 3% van hun balanstotaal aan eigen vermogen aanhouden.
Volgens de grafiek ligt dit bedrag voor alle landen van de EU tussen 4% (Finland) 5% (Nederland) en 12 % (Griekenland). Dus is er geen probleem of we hebben het hier over twee verschillende zaken.
Minister Dijsselbloem heeft helemaal gelijk (hij wil naar 4%). Maar volgens mij moeten we op termijn zelfs naar 10%
Als je het boek Van Paul A Samuelson leest "handboek van de economie 1" dan kun je lezen dat de wettelijke percentages, gesteld aan de bij de Federale Reserve aangesloten banken in Januari 1967 rond de 10% liggen.
Je vraagt je dus af hoe het komt dat ze nu veel lager liggen?
Een ding is zeker, de overheid heeft daar ook debet aan.
Ook het argument van bankiers dat het onmogelijk is kapitaal op te halen, veegt de hoogleraar van tafel.


De VVD eist alternatieve plannen voor een Bank Unie.

In de Telegraaf van 4 december 2013.
In liberale kring bestaan zorgen of Dijsselbloem niet te hard van stapel loopt met het regelen van centraal toezicht op de Europese banken.
De VVD moet twee dingen doen:
 1. Tot afspraken komen in de kamer wat het standpunt is betreffende banken, wat de taak is van de Nederlandse Bank en wat hun stand punt is ten opzichte van die zaken die Europees geregeld worden.
 2. Goede afspraken maken in Europees verband welke zaken er Europees geregeld worden.
Het heeft geen zin voor de VVD om alleen te klagen en in de krant schrijven wat zij van bepaalde zaken vinden.
Voor het einde van het jaar moet de bankunie een feit zijn.
Als dat zo is dan ben je met je "geklaag" veel te laat.
Een belangrijke functie van een bankunie is dat zwakke landen geholpen worden door andere banken, in plaats van door overheden.
Dit is natuurlijk een moeilijke zaak. In zekere zin maakt het niets uit door wie je geholpen wordt. Waar het omdraait is Voorkomen is beter dan genezen. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat je al ver van te voren weet dat een bepaalde bank het moeilijk heeft. Je moet natuurlijk niet op een bepaald moment een stress test bij de banken uitvoeren. In feite moet iedere bank om de drie maanden een openbaar getailleerd financieel overzicht laten zien waar in de balangrijkste gegevens in staan. Dit overzicht moet opgesplitst zijn tenminste per land waarin ze opereren en als een bank ook een verzekerings branche heeft dan moet het er tenminste twee zijn.
Opmerkingen als: zo een overzicht komt onze concurrentie positie niet ten goede moet je simpel gezegd naar het rijk der fabeltjes verwijzen. Geheimzinnigheid moet niet staan in het Logo van een bank. Het gaat om openheid. Openheid in Europees Verband

Als je voor dit soort openheid kiest en als je er voor zorgt dat een bank aan bepaalde regels moet voldoen dan is voor Nederland de Nederlandse Centrale Bank capabel genoeg om dit voor de Nederlandse banken te controleren en om steekproeven te doen in Europees verband.

Vooral het feit dat alle 28 EU-landen volgens mogen meepraten over de besteding van de stroppenpot terwijl er 18 EU-landen de euro volgen stuit de liberalen tegen de borst.
Je moet natuurlijk van te voren goed afspreken wie (per bank of land) er geld in de stroppen pot gaat steken en wanneer er uitbetaald gaat worden. Dat er in de pot zowel Euro's als andere munten zitten maakt in principe niets uit.
Het idee van een stroppen pot is eigenlijk "walgelijk"
Landen moeten hun veto houden.
Je moet hier uiterst voorzichtig mee zijn. Als een Nederlandse Bank omvalt en als België zijn veto uitspreekt wat gebeurd er dan?
Ook voelt de liberaal wel voor een netwerk van nationale fondsen (zoals Duitseland wil) in plaats van een Europees fonds als achtervang.
Als je over een netwerk spreekt dan zijn er onderlinge verbanden. Die moet je nauwkeurig vastleggen.
Als Duitsland een fonds per land wil dan zijn ze er duidelijk tegen dat deze problematiek niet in Europees verband geregeld wordt. In feite willen zij niet de problemen van de andere europese landen op financieel terrein oplossen. Nederland moet ook zo een uitspraak doen. In feite hadden de Europese landen dat in zijn algemeenheid veel eerder moeten doen, dan de staatsschulden in de andere landen toestaan.

Literatuur

 1. EU unveils rules to ensure level playing field in bank tests
 2. European Commission Legislation State aid temporary rules established in response to the economic and financial crisis
 3. Europese Unie Wetgeving Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing vanaf 1 augustus 2013 van de staatssteunregels op maatregelen ter ondersteuning van banken in het kader van de financiële crisis ( „Bankenmededeling” ) Voor de EER relevante tekst
  Helaas staat in dit document niet hoe een gezonde bank er uit ziet. Hoe een gezond balans er uit ziet. Hoe de balans van een gezond land er uit ziet. Wat je zou moeten weten is de uiteindelijke doelstelling wat iedere bank in het algemeen betreft.

  Punt 25 gaat over het netwerk van banken. Hier staat:

  Kredietinstellingen zijn onderling nauw verweven, zodat het ongecontroleerde faillissement van één kredietinstelling bijzonder negatief kan uitwerken op het financiële systeem als geheel.
  Als je de banken in het algemeen stabieler wilt maken dan moet je deze onderlinge verwevenheid verminderen. Banken moeten zich meer op een regio richten. Een bank mag natuurlijk gerust een klant die actief is in het buitenland bezig is, helpen. Maar de bank moet niet in het buitenland klanten gaan winnen.


  Reflecties

  Wat er in het artikel niet staat is in hoeverre een Nederlandse bank ook een echte Nederlandse bank is. Als ik 100 Euro naar een Nederlandse bank breng en die bank belegt dat geld in het buitenland dan is dat slecht voor de Nederlandse economie. Het is misschien wel goed voor de aandeelhouders van de bank en voor de bestuurders van de bank,

  Daarnaast is het heel belangrijk wat voor leningen een bank verstrekt. Als ik geld leen voor de aanschaf van een duur schilderij dan kan een bank dat zelfde geld niet uitlenen aan een boer om zijn stallen uit te breiden.


  Geschreven: 3 December 2013

  Terug naar mijn start pagina: Inhoud van dit document