Impuls economie met inveteringsinstelling

Literatuur

Dit document bespreekt het artikel Impuls economie met inveteringsinstelling in de Telegraaf van 23 Mei 2014
Voor meer recensies in de Telegraaf en NRC kies dit Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis

In het begin van het artikel staat:

De Nederlandse economie moet een impuls krijgen door de komst van de Nationale Investeringsinstelling.
Voor meer informatie over de NII kijk hier: Het idee om specifiek de Nederlandse economie te stimuleren is prachtig, maar het moet dan wel zonder enige staatssteun of overheids garantie gebeuren.
13 grote pensioenfondsen en verzekeraars pakken de handschoen op om de NII op te richten, waarmee miljarden extra in de economie moeten worden gepompt.
De belangrijkste vraag is wat voor rendement zij verwachten.
Het mooiste zou zijn nul
De NII kan dit doen door 'paketten' samen te stellen door kleinere projecten te combineren. Het investeringsvehikel verstrekt zelf geen leningen maar is nadrukkelijk opgezet als intermediar.
Het probleem is wie neemt de verantwoordelijkheid op zich. Wie doet de follow up. Over wat voor soort investeringen hebben we het? Wat is de markt ? Alleen Nederlandse markt ?
Het maken van 'paketten' zou ik nooit doen.
Mkb'ers met een goed bedrijfsplan maar geen goede balans moeten een achtergestelde lening kunnen krijgen.
Wat is de definitie van een goed bedrijfsplan? Over wat voor soort bedrijf hebben we het? Gaat het dan altijd over een nieuw produkt? Moet er een 5 en 10 jaren plan in staan? Moet het bedrijf na 10 jaar minimal break even zijn ?
Hij verwacht dat de NI de komende jaren voor 3 miljard Euro aan projecten kan financieren.
Per jaar ? En wat zijn dan de verwachte opbrengsten?
Het kabinet wil graag dat de grote institutionele beleggers meer in Nederland gaan investeren.
Zonder overheids steun en zonder overheids inmenging? Kijk ook bij Nabespreking
Pensioenfondsen beleggen 14% procent van hun vermogen in Nederland.
Wat Minister Kamp de pensioenfondsen zou moeten verplichten om alleen in Nederland te beleggen. Iedere belegging in het buitenland is in het nadeel van de Nederlandse economie.
Verzekeraars investeren al 43% van hun vermogen in Nederland.
Wat de verzekeraars doen moeten de pensioenfondsen zeker doen. Verzekeraars kunnen desnoods risico nemen (en winst maken) maar de pensioenfondsen moeten dat zeker niet doen. Pensioenfondsen moeten voor zekerheid gaan.
OP de opzet van NII is uniek, al zijn er ook buitenlandse voorbeelden.Bijvoorbeeld Green Investment Bank in England en CDC in Frankrijk waarbij spaardeposito's worden belegd in de Franse economie
Kijk bij Wat je meteen ziet is dat beide organisaties zeer professioneel zijn. Caisse des Dépôts werkt ook in de franse overzeese gebiedsdelen.
Dat zijn voorbeelden van beleggingen om de nationale economie te bevorderen maar het zijn wel andere modellen.
Het complete model blijkt niet uit de tekst.
Er moet ook een Nationale Hypotheekinstelling komen waarin institutionele beleggers in hypotheken met een nationale hypotheekgarantie stappen.
Hypotheek moet je kunnen krijgen zonder een nationale hypotheekgarantie. Het gevolg van zo een garantie is dat de hypotheek verschaffer meer risico kan nemen en tegen eenlagere prijs hypotheken kan verschaffen. Als het dan mis gaat dan lopen zij zelf geen risico en betaald de staat.


Nabespreking

Het hele idee van dit plan van de overheid om zijn eigen economie (werkgelegenheid) te stimuleren is eigenlijk een beetje merkwaardig want het gaat tegen de Europese van open grenzen in. Het gaat eigenlijk om een vorm van protectionisme.

Voor verzekeraars en pensioenfondsen is het direct doen van investeringen geen bedrijfsaktiviteit en niet belangrijk. Verzekeraars hebben geld van vooruit betaalde premies om toekomstige schulden te betalen. Ze bouwen als het ware voor iedere klant een buffer op van waaruit ze toekomstige schaden betalen. Als de klant stopt dan is de hoogte van dat buffer winst en kunnen ze dat aan hun eigen bedrijfsbuffer toevoegen. Het doen van investeringen uit dat buffer om bedrijfen te stimuleren die geen klant zijn is een slechte zaak voor een verzekerings maatschappij.

Bij pensioenfondsen heb je dezelfde problemen alleen is het risico dat het buffer voor een bepaalde klant negatief wordt veel kleiner. Dwz dat de schommelingen in de stand van het buffer veel geringer zijn. Dit kun je nog verminderen door het gebruikmaken van een geboortejaarrekening.


Hypotheken

Bij het onderwerp hypotheken moet je uitgaan van drie veronderstellingen:
  1. van een grote groep van mensen en niet van een individueel geval.
  2. dat de mensen hun hypotheek gelijdelijk terugbetalen. Dat gebeurd niet door diegenen die te vroeg overlijden. Van wege punt 1 zal een klein deel dat niet doen. De overigen moeten daarvoor dus betalen. Deze extra kosten zijn redelijk nauwkeurig in te schatten.
  3. dat er in ieder geval ten minste een kostwinnaar is.
Punt 3 is het grootste probleem, want als de kostwinnaar werkeloos wordt dan komt eigenlijk het gehele afbetalings systeem in gevaar, vooral als deze werkeloosheid structureel wordt.


Geschreven: 22 Mei 2014

Terug naar mijn start pagina: Inhoud van dit document