Iedereen een eigen pensioenpot

Literatuur

Dit document bespreekt het artikel Iedereen een eigen pensioenpot in de NRC van 14 November 2014
Voor meer recensies in de Telegraaf en NRC kies dit Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis

Introductie Pensioenen.

Om een idee te krijgen van de problemen in de pensioen wereld eerst een eenvoudig voorbeeld.
Laten wij uitgaan van een groep van mensen die allemaal even oud zijn en die allemaal evenveel verdienen (100000 Euro per jaar) gedurende een periode van 40 jaar. Als iedereen 10000 per jaar inlegt in de pensioen pot dan hebben ze per persoon 400000 Euro opgespaard. Als ze daarna precies allemaal 20 jaar leven dan kunnen ze per jaar 20000 Euro uitbetalen en dan als ze komen te overlijden dan is de pot leeg.
In de werkelijkheid gaat het nauurlijk een beetje anders.
Ze komen niet allemaal tegelijk te overlijden. Als je uitgaat van een pensioen leeftijd van 65 dan zullen een aantal voor hun 85 komen te overlijden en een aantal na 85. Maw diegene die te vroeg komen te overlijden krijgen minder dan in totaal 20*20000 Euro uitbetaald en die gene die ouder worden hebben meer nodig dan 20*20000 Euro nodig.
De eenvoudigste manier om dit op te lossen is om dit geld allemaal in een fonds onder te brengen en de jaarlijkse bedragen door het fonds te laten uitbetalen. Als iemand voor zijn 85ste komt te overlijden dan blijft het overige geld in het fonds en de gene die ouder dan 85 worden halen het extra geld voor hun oude dag uit het fonds. Na 105 jaar als iedereen is overleden is het fonds leeg.
Wat gebeurd er voor de mensen die getrouwd zijn.
In het algemeen geval bouwt iedereen zijn eigen pensioen op en wel zo iedereen de helft van de totale bijdrage.

Artikel

Het artikel begint met de onder zin:
Geef iedereen een persoonlijke pensioenrekening stellen invloedrijke deskundigen voor
Wat je nu verwacht is vergelijking van de huidige pensioenregeling met de voorgestelde nieuwe pensioenrekening. Wat de voordelen zijn en wat de nadelen zijn.
In het begin staat er:
Het kan anders volgens negen invloedrijke pensioendeskundigen.
Natuurlijk kan het anders. Alles kan anders. Maar waarom?

Persoonlijk eigendom

Maak het pensioen min of meer persoonlijk eigendom en geef iedereen een eigen pensioensrekening is het plan.
Ik neem aan dat het hier gaat dat iedereen een eigen rekening krijgt bij een bepaald pensioenfonds naar keuze en dat het pensioenfonds die rekening beheerd.
Fondsen hoeven dan niet meer te beleggen voor de gemiddelde deelnemer aanpassen aan leeftijdsgroepen of mensen kunnen zelf eventueel beperkt kiezen uit risiconiveaus.
Het is de vraag of dit allemaal zo goed is, want je zult vele pensioenfondsen krijgen met ieder zijn eigen verschillende mogelijkheden wat allemaal extra geld kost.
"Het voordeel is dat je pensioen transparanter wordt en mensen meer vertrouwen in het stelsel krijgen" zegt Bovenberg.
Dat is helemaal de vraag als je uitkomsten zou vergelijken tussen ongeveer gelijke "gevallen" bij verschillende pensioenfondsen.
Pensioenfondsen kunnen daarnaast voor jongeren bijv. wat meer beleggingsrissico nemen en voor ouderen minder: maatwerk
Dat verminderd duidelijk de transparantie.
Nu enz. "Iedereen stopt wat in een grote pot, maar onduidelijk is hoe zich dat verhoudt tot de komst"
Oplossing maak de potjes kleiner. Een pot per geboortejaar.

Meer variatie

De invoering van een "reëel" pensioen met meer koopkracht maar ook met beleggingsrisico's leek daarmee van de baan te zijn.
pensioenfondsen moeten altijd een defensive beleggings strategie volgen. Als je beleggings risico's wilt nemen dan moet dat zuiver in de prive omgevinf gebeuren.
Bovenberg: "Het plan zit ook tussen een puur individuele en een collectieve regeling. Iedereen krijgt een eigen belegingsdepot, maar de risico's blijven we gezamelijk delen."
We hebben het hier over extra geld dat voor vele mensen het enige is dat ze naast een AOW krijgen. Over het beheer van dit geld moet je geen risico's nemen.
De ene deelnemer leeft bijvoorbeeld langer dan gemiddeld en krijgt langer pensioen.
Dat klopt 100%
Dat kun je oplossen met een uitruil met de potjes van mensen die juist eerder overlijden: een aanvullende solidariteitsafspraak.
Het gaat hier om de details.
De meest simpele oplossing al het geld per geboortejaar in een pot stoppen. Van de mensen die eerder overlijden blijft het geld in de pot. Het gevolg is dat mensen die langer blijven leven een hoger rendement halen dan mensen die zelf hun geld beheren met het zelfde belegingsrisico.
Bij de huidige 'doorsneepremie' leggen alle deelnemers hetzelfde percentage van hun salaris in. Dat lijkt eerlijk, maar jongeren betalen daardoor voor een belangrijk deel mee aan het pensioen van oudere werknemers.
Als je alles in een pot stopt per geboortejaar dan houdt je alles gescheiden en zorgt iedereen in de zelfde leeftijds groep voor elkaar.
Het grote spook van een pensioenstelsel is het spook van de inflatie omdat je nu voorzorgen neemt om in de toekomst te leven. Maw het voorbeeld in de "Introduktie Pensioenen" is te simpel. Het fonds moet de uitbetalingen niet contant doen maar langzaam laten stijgen.
Voor hun eigen pensioen hebben jongeren namelijk minder premie nodig, omdat hun opgebouwde pensioen veel langer kan renderen.
Dit is een moeilijke zin.
Je moet oppassen met premie percentage aanpassingen gedurende je pensioen. Het uitgangspunt is een loopbaan van 40 jaar. Als je voor een loopbaan van 20 jaar kiest en over 20 jaar geen premie betaald dan krijg je uiteindelijk veel minder.
De pensioendeskundigen stellen daarom voor dat de premie geheel wordt aangewend voor de eigen pensioenpot. Jonge werknemers bouwen zo meer pensioen op dan nu.
Het grootste probleem van het huidige pensioenstelsel is krijgen de huidige 65 plussers niet percentage wijze te veel uitgekeerd omdat ze geld van de jongeren krijgen dat eigenlijk voor hun opbouw gebruikt zou moeten worden zodanig dat de jongeren als die 65 plussers worden percentage wijze te wijnig krijgen uitbetaald.
Dat probleem onstaat ook om dat de huidige (sommige) 65 plussers denken dat ze recht hebben op 70% van het laatst genoten salaris. Je kunt dat natuurlijk denken maar dat is pas zo als je ook genoeg hebt bijgedragen. Natuurlijk kan je werkgever dat doen als je altijd voor de zelfde baas hebt gewerkt maar in de meeste gevallen is dat niet zo.


Nabespreking

Het beste vorm van pensioen regeling is de: geboortejaarrekening.
Bij dit system ga je er niet van uit van een potje per persoon maar van een potje per geboortejaar. Natuurlijk wordt er voor iedereen precies bij gehouden hoeveel er voor hem individueel in dat potje zit. Je kunt er ook langer in bijdragen (dan krijg je later meer terug) en je kan precies je eigen bijdragen er van te voren uithalen.
Het grootste probleem van alles in een pot steken is je hebt geen garantie van wat je uiteinelijk krijgt vergeleken met je laatst verdiende loon. Wat je wel hebt is een zekerheid dat je iets krijgt en meer als je het zelfstandig en zelf regelt. Daarnaast moet het fonds in defensive produkten beleggen en geheel in Nederland. Dat is goed voor de Nederlandse economie en voor de overige pensioen deelnemers.


Geschreven: 16 November 2014

Terug naar mijn start pagina: Inhoud van dit document