Excel program: Pensioen-geboortejaar.xls Beschrijving en Bediening

Inleiding and Doel

Dit document beschrijft "Blad1" van het Excel Programma Pensioen-geboortejaar.xls .
De bedoeling van het programma is om te laten zien hoe de opbouw van een pensioen dat uitgaat per geboortejaar of per leeftijd verloopt. Per leeftijd is er een rekening. Vandaar de naam GeboortejaarRekening of GelijkeLeeftijdRekening. In het huidige pensioenstelsel is er sprake van een rekening.

Deze opbouw bestaat uit twee periodes: Voor 65 en Na 65.

Voor a copy van het programma in zip formaat kies: PENSIOEN.XLS
Deze Zip file bevat twee EXCEL programma's: Pensioen-geboortejaar.xls en pensioen-generatie.xls.

Het laatste programma beschrijft het huidige pensioenstel.
Voor de meer details ga naar: pensioen-generatie.xls .


Beschrijving en Bediening: "Blad1"

"Blad1" bestaat uit twee stukken: Als je het programma wil uitvoeren dan kies je de knop Reken

"Blad1" maakt gebruik van 7 ingang parameters: "m rente %", "l index %", "bijdrage %", "pensioen lt", "loon", "strategie" en "c rente in %"
Ieder van deze parameters (in het geel) kan de gebruiker varieren
m rente % 2 pensioen lt 65 loon 1000 gem loon 1000 t uitkering 25983
l index % 0 arbeid jr 40 strategie variable t bijdrage 4000 gem uitk 650
bijdrage % 10 pensioen jr 41 c rente % 0 gem leeftijd 75,3

De resultaten van het programma staat in twee groepen:

 1. De linker 7 kolommen geven informatie over de situatie voor 65 jaar
  Dit zijn 7 kolommen met de aanduiding: "jaar", "aantal","sterfte","loon", "bijdrage", "kapitaal" en "pot"
 2. De rechter 6 kolommen geven de situatie na 65 jaar
  Dit zijn de 6 kolommen met de aanduiding "jaar", "aantal"," sterfte","uitkering","kapitaal" en "pot".
jaar aantal sterfte loon bijdrage kapitaal pot
25 100 1000 100 100 10000
26 100 1000 100 202 20200
27 100 1000 100 306 30604
- - - - - - -
63 86 2 1000 100 5824 558161
64 84 1 1000 100 6040 577724

jaar aantal sterfte uitkering kapitaal pot
65 83 1 430 6661 552860
66 82 2 439 6429 527218
67 80 2 448 6266 501242
- - - - - -
99 2 843 2581 5162
100 2 1 860 1755 3510

Daarnaast bevat het bovenste deel nog 7 extra resultaten. De variabelen "arbeid jr", "pensioen jr", "gem loon","t bijdrage", "t uitkering", "gem uitk" en "gem leeftijd"

Blad1, Blad2 en Blad3

De bedoeling van Blad1, Blad2 en Blad3 is om verschillende pensioen strategien uitteleggen. De "linkerzijde", waar de imkomsten staan is voor alle drie (bijna) gelijk.
Het is belangrijk om te weten dat de voorbeelden slaan op diegene die het oudste wordt van zijn geboorte jaar. Alle overige deelnemers overlijden eerder. Daarnaast is de pensioenopbouw voor alle deelnemers gelijk. Dat wil zeggen dat alle deelnemers die de pensioengerechtigde leeftijd behalen allen dezelfde rechten hebben. Dit maakt de reken methode (het algoritme) om uit te betalen een stuk eenvoudiger.


De strategie "constant"

Om de strategie "constant" te testen doe je het volgende:
 1. Je kiest "Blad3" en je veranderd de pensioen leeftijd van 70 naar 65 en je kiest "Reken". "Blad3" is nu gelijk aan "Blad1".
 2. Als strategie kies je "c" en je kiest "Reken". De strategie veranderd in "constant". De uitkering wordt constant en gelijk aan 519.

  De manier waarop het programma werkt is de volgende: We beginnen met twee startwaardes 100 en 200 voor twee uitkering en we bepalen hoeveel er aan het einde in de pot zit. In beide gevallen blijkt dat positief te zijn. Dus ze zijn te klein.
  Voor uitkering 1 kiezen startwaarde 2 = 200 en voor uitkering 2 vermeerderen uitkering 1 met 2 = 400 en we bepalen met uitkering 2 hoeveel er in de pot zit. Dit is positief, dus opnieuw te klein.
  Voor uitkering 1 kiezen uitkering 2 = 400 en voor uitkering 2 vermeerderen uitkering 1 met 2 = 800 en we bepalen met uitkering 2 hoeveel er in de pot zit. Deze is negatief, dus te groot.
  We bepalen nu een nieuwe uitkering 3, die gelijk is aan de som van uitkering 1 en uitkering 2 gedeeld door 2. Uitkering 3 is dus (400+800)/2 = 600 en we bepalen hoeveel er in de pot zit. Dit is negatief, dus te groot. We vervangen uitkering 2 met uitkering 3
  We bepalen opnieuw uitkering 3, en die is gelijk is aan (400+600)/2 = 500 en we bepalen hoeveel er in de pot zit. Deze keer is dat positief, dus te klein. We vervangen uitkering 1 met uitkering 3
  We bepalen opnieuw uitkering 3, en die is gelijk is aan (500+600)/2 = 550 en we bepalen hoeveel er in de pot zit. Deze is dat negatief, dus te groot. We vervangen uitkering 2 met uitkering 3
  We bepalen opnieuw uitkering 3, en die is gelijk is aan (500+550)/2 = 525 en we bepalen hoeveel er in de pot zit. Deze is dat negatief, dus te groot. We vervangen uitkering 2 met uitkering 3
  De uitkering ligt nu tussen 500 en 525, en we komen steeds dichter in de buurt van 519.

  Als je de mothode goed bekijkt dan werken we met twee grenswaarden: Een aan de linker zijde die te klein is en waarbij er nog een bedrag in de pot zit en een aan de rechter zijde die te groot is en waarbij de pot leeg is.
  We proberen nu een uitkering in het midden tussen deze twee grenswaardes.
  Als de pot niet leeg is dan vervangen we de linker grenswaarde. Als de pot leeg is dan vervangen we de rechter grenswaarde
  We herhalen dit process en we zien dat de grenswaardes langzaam na elkaar toelopen. Als je het 25 maal gedaan hebt dan ben je klaar. Dit is de variabele cntmax.

 3. Het "nadeel" van deze methode is dat je ieder jaar altijd het zelfde bedrag krijgt. Wat je ook kunt doen is dit bedrag langzaam laten oplopen. Je doet dat door de parameter "c rente %" Als je bijvoorbeeld "c rente" = 2 kiest en je kiest "reken" dan zie je dat de "totale uitkering" veranderd van 20757 naar 25983 en de "gemmidelde uitkering" van 519 naar 650. M.a.w je krijgt het zelfde bij strategie variabel
  De moraal is dat je in het begin minder krijgt maar tegen het einde meer

Commentaar

Zie ook het commentaar bij artikellen: (12), (19), (20), (21) en (23) (vooral de drie laatste)

De parameter "c rente %" (bij de methode "constant") geeft aan met hoeveel % de uitkeringen jaarlijks toenemen. De bedoeling is dat je hiermee zelf kunt kiezen hoe de uiteindelijke uitkeringen verlopen. Als blijkt dat uiteindelijk de mensen (van het zelfde jaar geboortejaar) toch ouder worden als oorspronkelijk gedacht dan kun je (door deze parameter groter als nul te kiezen) er voor zorgen dat ze als ouder worden ze niet minder krijgen.

Het is de (ethische) taak van het bestuur om zo danig uit te keren aan de pensioen gerechtigden met dezelfde leeftijd dat de pot aan het eind van de hun looptijd (per geboortejaar) nul is.


Feedback

Geen

E-mail:nicvroom@pandora.be.


Gemaakt: 14 April 2010
Gewijzigd: 30 Augustus 2010

Terug naar: Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis 9 Vragen
Terug naar de start pagina: Inhoud van dit Document