Excel program: Pensioen-generatie.xls Beschrijving en Bediening

Inleiding and Doel

Dit document beschrijft "Blad1" van het Excel Programma Pensioen-generatie.xls .
De bedoeling van het programma is om te laten zien hoe de opbouw van een pensioen verloopt als je uitgaat van het bestaande pensioenstelsel. In dit stelsel worden alle bijdragen van alle deelnemers in een pot gestort. Van uit deze pot worden alle pensioenen betaald. Dit systeem gaat uit van het concept van solidariteit tussen alle generaties.

Het programma omvat de geboortejaren over een periode beginnende bij 1900 tot het jaar 2100
De opbouw per deelnemer bestaat uit twee periodes: Voor 65 en Na 65.

Voor a copy van het programma in zip formaat kies: PENSIOEN.XLS
Deze Zip file bevat twee EXCEL programma's: pensioen-generatie.xls en Pensioen-geboortejaar.xls.

Dit laatste programma beschrijft een nieuw pensioenstel dat uitgaat van het begrip geboortejaarrekening.
Voor de meer details ga naar: pensioen-geboortejaar.xls


Beschrijving en Bediening: "Blad1"

"Blad1" bestaat uit twee stukken:

Als je het programma wil uitvoeren dan kies je de knop Reken

"Blad1" maakt gebruik van 9 ingang parameters: "spreiding", "geboortejaar", "gemiddelde lt", "pensioen lt", "loon", "l index %", "m rente %", "bijdrage %" en "target %", "strategie" en "c rente in %"
Ieder van deze parameters (in het geel) kan de gebruiker varieren
geboortejaar 1900 2000 2100 loon 1000 bijdrage % 5,0 cnt 0
spreiding gem leeftijd 60 60 60 l index % 0 target % 70,0
70 pensioen lt 60 60 60 m rente % 2,0 totaal 1900 2000 2100
jaar geboorten aantal aantal aantal deelnemers loon bijdrage inkomsten uitgaven rente pot kapitaal kapitaal kapitaal

De resultaten van het programma staat in vijtien kolommen:

1900 2000 2100 totaal 1900 2000 2100
jaar geboorten aantal aantal aantal deelnemers loon bijdrage inkomsten uitgaven rente pot kapitaal kapitaal kapitaal
2174 1 1 1000 50 2203830 3564960 13611132 -88 15
1900 36 36 36
1925 56 35 1184 1000 50 1734 1734 1734
1960 85 18 3434 1000 50 1375107 12600 369646 1732153 66981
1974 93 1 4171 1000 50 2576499 1052800 970503 2494202 15
2000 100 100 5157 1000 50 5441714 4478600 2516861 3479976
2025 94 98 5597 1000 50 8820148 9048200 4451633 4223581 4856
2060 69 50 5135 1000 50 13893472 16970800 7554974 4477646 186062
2076 55 1 4571 1000 50 16058227 20762000 8959975 4256202 1465
2100 36 36 3505 1000 50 18845553 26128900 10860519 3577172
2125 35 1685 1000 50 21015014 30814700 12424790 2625104 1734
2160 18 133 1000 50 22038380 35273000 13583331 348711 66981
2174 1 1 1000 50 2203830 3564960 13611132 -88 15


Blad1, Blad2, Blad3 en Blad4

De bedoeling van Blad1, Blad2 en Blad3 is om verschillende pensioen strategien uit te leggen.

Wat meer in detail

Het probleem hier is dat je beslissingen moet nemen waarvan de oorzaken en gevolgen zich uitstrekken over vele jaren en dat is uiterst moeilijk. Dat is het grote probleem van het huidige pensioen stelsel.

De strategie "optimisation"

De bedoeling van de strategie "optimisation" is er voor te zorgen dat aan de eind van de rit, als alle deelnemers overleden zijn de pot nul is.
Er bestaan drie verschillende strategien:
  1. Via de parameter "bijdrage %". Om deze strategie te kiezen dan doe je dat via de knop: Optimize bijdrage . Deze strategie is ook gekozen om de bijdrage te berekenen voor de voorbeeldeb van Blad1, Blad2, Blad3 en Blad4.
  2. Via de parameter "target". Om deze strategie te kiezen dan doe je dat via de knop: Optimize target. Als je deze strategie kiest dan wordt de doelstelling van het fonds berekend. Dit is het percentage van het loon dat het fonds jaarlijks uitbetaald.
  3. Via de parameter "M rente %". Om deze "strategie" te kiezen dan doe je dat via de knop: Optimize m rente. Deze "strategie" is vooral van theoretische waarde. Je kunt de markrente niet direct beinvloeden.

Commentaar

De voorbeelden van Blad1, Blad2, Blad3 en Blad4 zijn zeer kunstmatig. Ze zijn bedoelt om een inzicht te krijgen in de complexiteit van het huidige pensioenstelsel. De werkelijkheid is heel anders. De pensioen leeftijd is bekend, maar je weet niet hoe de leeftijd opbouw is. Daarnaast is bijvoorbeeld ook de markrente een grote onbekende. Het gevolg is dat het uiterst moeilijk is om de juiste bijdrage te bepalen waarbij je aan een bepaalde garantie wilt voldoen.

Zie ook het commentaar bij artikellen: (12), (19), (20), (21) en (23) (vooral de drie laatste)


Feedback

Geen

E-mail:nicvroom@pandora.be.


Gemaakt: 23 September 2010

Terug naar: Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis 9 Vragen
Terug naar de start pagina: Inhoud van dit Document