Duidelijke Tekst

Zoals is uitgelegd in de paragraaf Het begrijpen is de belangrijkste manier om te communiceren door gebruik te maken van tekst. De vraag is dan natuurlijk wat bedoelen we met duidelijk.
Om duidelijke tekst te schrijven zijn verschillende aspekten belangrijk:

Voorbeeld 1. Beschouw de volgende 4 zinnen:

2 + 2 = 4. That is logisch. That is gemakkelijk. That is gezond verstand.
 1. Je kunt de eerste zin slechts begrijpen als je weet dat:
  2 = 1+1
  4 = 1+1+1+1.
  + is het zelfde als optellen.
  = betekend: is gelijk aan.
 2. De eerste zin kan nu opnieuw geschreven worden als:
  "1+1" + "1+1" = 1+1+1+1
 3. Het totaal aantal enen aan beide zijden van het = gelijk teken, is het zelfde.
 4. Dit betekend dat de eerste zin waar is.

Of dat logisch, gemakkelijk of het gezond verstand is, hangt erg van de mening af van de persoon die dat geschreven heeft.
Bij voorkeur moet men al de woorden zoals: logisch, gemakkelijk, intuitief en het gezond verstand eerst nauwkeurig definieren, of wat beter is niet gebruiken.
Wat logisch is voor jou, is mischien niet logisch voor mij. etc.

Voorbeeld 2. Beschouw de volgende zin:

Als je de weg over de dijk volgt dan zul je 19 windmolens tegenkomen.
 1. Om deze zin te begrijpen moet je de volgende woorden begrijpen: weg, dijk, negentien en windmolen.
 2. Deze zin maakt een duidelijke voorspelling, namelijk dat je 19 windmolens zult tegenkomen.
 3. Om te besluiten of deze zin waar is moet je een waarneming doen. Dat betekend je moet over de dijk lopen en dan tellen.

In Nederland is een plaats waar je 19 windmolens kunt zien: Kinderdijk.

Voorbeeld 3. Beschouw de volgende zin:

Volgens dr. R van Hulst, als duikers 28 dagen op een diepte van 40 meters doorbrengen, onder druk, dan groeien hun haar en baard met de halve snelheid als normaal.

Een zeer interesant feit, dat demonstreerd dat processen afhangen van tijd i.e. duur.

Voorbeeld 4. Beschouw de volgende zin:

De vergelijking x*x + y*y = r*r vormt het bewijs dat een cirkel rond is.
Er zijn vele problemen met deze zin.
 1. Je kunt de physische werkelijkheid niet bewijzen. Je kunt niet bewijzen dat een appel van een boom valt. Je kunt de physische werkelijkheid alleen beschrijven.
 2. In zuivere mathematische betekenis, volgens zeer nauwkeurige regels, kun je iets bewijzen.
 3. Als je met de volgende definitie eens bent dat een theorie een voorspelling doet over een proces en dat een wet een beschrijving is van een werkelijk uitgevoerd proces dan is de volgende zin juist:
  Het bewijs van een theorie is het doen van een experiment waarvan het voorspelde gedrag reeds beschreven is. Hierna word de theorie een wet.
 4. De hierboven aangeduide vergelijking beschrijt een cirkel. Cirkels zijn rond.
 5. A cirkel is geen physisch object. Een torus of een wiel is dat daarentegen wel.

Voorbeeld 5. Beschouw de volgende 2 zinnen:

De tweede wet van de thermodynamica luidt dat de totale hoeveelheid wanorde in het universum (die wordt gemeten door de maat van entropie), altijd toeneemt met de tijd. Dit suggereerd dat het universum slechts kan bestaan voor een eindige tijd.
 1. Hoe meet men orde of wanorde in het universum ?
 2. Het uiteindelijke doel van deze twee zinnen is om aan te tonen dat ons heelal slechts gedurende een eindige tijd bestaat. Met doet dat in een aantal stappen die ieder voor zich onduidelijk zijn, met het uiteindelijke doel dat men niets nieuws leert.

Voorbeeld 6. Beschouw de volgende zin:

Kies een welke het meeste waar is.
De physische werkelijkheid (Het Universum) is:
 1. Deterministisch.
 2. Bestuurd door de wetten van de Natuurkunde.
 3. Chaotisch.
 4. Geen van hierboven.

Voorbeeld 7. Beschouw de volgende zinnen:

De verborgen variabelen interpretatie van Bohm voldoet aan alle statische voorspellingen van de huidige quantum mechanica, als wij uit gaan van de benadering dat de geestelijke golf functie de deeltjes en de velden direct beinvloeden, maar, daar tegenover, dat de deeltjes en velden niet direct de golf functies terug beinvloeden. Met andere woorden, de op de geest gelijkende golf functies van de levenloze verzamelingen van materie zijn niet bewegende bewegers die materie bewegen, maar die niet zelf door materie bewogen worden. Als wij buiten deze benadering treden dan vinden wij ons eigen bewustzijn.

Voorbeeld 8. Beschouw de volgende zin:

De hoeveelheid entropie van een zwartgat is een functie van de straal van een zwartgat.

Het probleem met deze toch enigsinds simpele zin is dat wanneer je aandachtig luistert naar de persoon die jou dit vertelt, dat hij (of zij) verheugd zal zijn. Echter als je hem vertelt dat je het niet begrijpt en hem vraagt om alle woorden te verklaren dan raakt hij overstuur.


Laaste keer gewijzigd: 15 Mei 1999
Terug naar het begin Index