De werkelijkheid, Nu en het Begrijpen

"De werkelijkheid, Nu en het Begrijpen" is de naam van en boek geschreven door de auteur van deze homepage.
Om je eigen gratis copie te krijgen in de vorm ZIP files kies: Download Now.
Het boek bestaat uit: text (.TXT files), programma's of simulaties (.EXE files), en figuren. Figuren zijn het resultaat van sommige van de simulaties. Er is een special programma nodig (BOOK.EXE) om het boek te lezen en om al de simulaties uit te voeren.

Het onderwerp van het boek: natuurkunde en sterrenkunde, is ongeveer hetzelfde als in deze homepage, maar met meer details.
Een deel van het boek bestaat uit een brede scala van simulaties op het gebied van natuurkunde en sterrenkunde met de nadruk op de wetten van Newton. Het gaat er om dat de lezer zelf deze simulaties doet door het uitvoeren van de programma's
Een onderwerp van dit boek is de voorwaartse beweging van de lange as van de planeet Mercurius. Dit is gedaan in een simulaties voor een komplete omwenteling van de lange as van Mercurius.

De gevonden oplossingen hangen af van bepaalde parameters en heten (paarden) hoefijzer banen.

 1. In een klasse van oplossingen blijft de kromme die het aphelion beschrijft geheel aan de rechter kant van de Zon.
 2. In een klasse start de kromme aan de rechter kant, beweegt naar de linker kant, terug naar de rechter kant en weer naar de linker kant totdat hij terug keert naar het start punt. Deze kromme lijkt waarlijk op de vorm van een hoefijzer.
 3. In de laatste klasse van oplossingen maakt het aphelium van Mercurius een komplete omwenteling met een kleine deuk aan de linker kant.
De volgende afbeeldingen laten van ieder van deze 3 klassen een oplossing zien:
S staat voor de Zon. M voor Mercurius als hij aan het aphelium bevind. Het aphelium beweegt zich tegen de wijzers van de klok in.
            ......          .... 
           .    .       .    . 
    ...      .     .      .      .
   .  .     .  ...  .     .       .
   .  .     ...  .  .     .       .
  S  .  M       S .  M     .   S   M
   .  .     ...  .  .     .       . 
   .  .     .  ...  .     .       . 
    ...      .     .      .      .
           .    .       .    . 
            ......          ....

    1         2            3

Het resultaat van drie van deze simulaties over een korte periode van 100 kun je terugvinden bij: Een simulatie van de voorwaartse beweging van de planeet Mercurius

De totale voorwaartse beweging van het perihelium is 573 arc seconden per eeuw.


De werkelijkheid, Nu en het Begrijpen in HTML format

Als je mijn boek in html formaat (In het Engels) wil lezen kies dan aub de volgende link:
De werkelijkheid, Nu en het Begrijpen.

Je kunt echter op deze manier de programmaas niet online uitvoeren
Als je de programmaas in html formaat wil uitvoeren ga dan als volgt te werk:

 1. Maak een directory NOW op de C schijf.
 2. Maak een sub directory EXE
 3. Lees de volgende file in naar deze subdirectory nowexe.zip (321 K) Deze file bevat alle programmaas.
 4. Maak een sub directory HTML
 5. Lees de volgende file in naar deze subdirectory nowhtml.zip (139 K). Deze file bevat al de text in html formaat van het book.
 6. Maak in directory HTML een sub directory BAT
 7. Lees de volgende file in naar deze subdirectory nowbat.zip (3 K). Deze file bevat links om de programmaas van het boek uit te voeren.
 8. Maak een sub directory FIG
 9. Lees de volgende files in naar deze subdirectory: De twee optionele files zijn belangrijk wanneer je die programmaas doet en wanneer de figuren die daarbij horen wilt bestuderen.
 10. Haal (Extract) de programmaas en files van iedere ZIP file in iedere subdirectory.
 11. Om het "Boek" offline te lezen begin met de NOW_INDEX.HTM in de subdirectory HTML
 12. Optioneel. Zend de auteur een e-mail met Uw commentaar.


Feedback

29/05/99 Feedback uit: Australia


Terug naar het begin Index
origineel: 18 april 2000
gewijzigd: 12 January 2002